archive-org.com » ORG » V » VNUSPA.ORG

Total: 366

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  T do cho nh màu en tr ng du l ch l hành ã thu hút các nhà nhi p nh trên th gi i g i nh tham d Ngày 01 11 2012 v a qua Ban Giám kh o ã ch m ch n các tác ph m tr ng bày tri n lãm và trao gi i cho nh ng tác ph m xu t s c c a cu c thi Các nhà Nhi p nh Vi t Nam ã o t nhi u gi i th ng trong cu c thi này Tác gi H Anh Ti n o t Huy ch ng Vàng FIAP v i tác ph m nh en tr ng Nh ng ôi m t lo âu ng th i c ng o t Huy ch ng Vàng VNUSPA v i tác ph m Chung ngu n Tác gi Tr n Phong o t Huy ch ng B c FIAP v i tác ph m Ni m vui tu i già và nh n b ng Danh d PSA v i tác ph m Ngh truy n th ng Tác gi Hùng Hoa L o t Huy ch ng B c FIAP th lo i nh màu v i tác ph m M a và Huy ch ng Ð ng VNUSPA v i tác ph m R ng hoang b ng Danh d FIAP v i tác ph m Ð i b ng Danh d PSA v i tác ph m N i lo Ngoài ra th lo i nh en tr ng tác gi Hùng Hoa L còn nh n b ng Danh d FIAP v i tác ph m Sau c n bão và tác ph m Ð ng m i b ng Danh d VNUSPA Tác gi Bùi

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1057&pid=87 (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  a hình Ngh Thu t Nó ch úng theo ch c a nh Các b n c th xem phim trong r p chi u bóng s hi u Trong nh ng c nh trong phim hình nh r t là p c nh ánh sáng m u s c qúa tuy t v i nh ng ngoài i thì ch c ch n ánh sáng và m u s c ó là không có th t Nh ng v i nh ng c nh ó ã a ng i ta có c m xúc m nh Nào là c nh rùng r n c nh th n tiên v v Sáng t o Ngh Thu t là s tìm tòi m i l Ðôi khi s m i l ó không d ch u cho ng i khác ch p nh n và c ng tùy theo s hi u bi t c a t ng ng i a n s ch p nh n hay ch ng i Ng i làm Ngh Thu t ph i bi t i u ó Ngh Thu t là h ng d n ch không ph i Ngh Thu t là ch y theo th hi u c a qu n chúng Sau ây là nh ng hình nh c ghép l i v i nhau tr thành 1 tác ph m Các b n có th làm m i cách v i sáng ki n c a các b n V i nh ng hình nh ví d d i ây Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hoàn t t xong Hình 01 B y c u trên cánh ng c Fine Art Composings Photohraphy Nguy n S n Hinh làm xong 02 Fine Art Composings Photohraphy Nguy n S n Mây bay Photography Nguy n S n Hình làm xong 03 Fine Art Composings Photohraphy Nguy n S n Sáng t o Ngh Thu t Nhi p nh và H i H a Khác nhau nh th nào Thiên nhiên và con ng i Photogaphy Nguy n S n Sáng t o v Ngh Thu t nhi p nh và H i H a Nguy n S n Germany Có nhi u ng i h i tôi anh là H a S và c ng là nhi p nh thì anh cho bi t s khác bi t sáng t o gi a nhi p nh và h i h a Tôi xin tr l i theo theo s hi u bi t c a tôi và nh ng kinh nghi m ã tr i qua v i tôi gi a hai nghành mà tôi ã h c và nhi u n m ã làm Sáng t o trong Nhi p nh c ng nh sáng t o trong H i H a u gi ng nhau Ng i H a S sáng t o tranh Ngh Thu t b ng s n d u c v v i b d u cá v v Ng i Nhi p nh sáng t o m t b c nh Ngh Thu t b ng máy nh Digital ng kính kính l c và Programm Photoshop Còn tranh ho c nh có Ngh Thu t hay không còn tùy vào m t nhìn và kh i óc tài n ng cùng v i ki n th c r ng c a ng i Ngh S ó Còn ph n trên ã ghi ch là d ng c giúp ng i Ngh S sáng t o mà thôi M t tác ph m Ngh Thu t c ánh gía cao th ng là tác ph m có tính cách sáng t o Và ng i ngh s sáng t o c n có m t ki n th c r ng tác ph m c a mình c tán th ng và có gía tr h n Óc sáng t o òi h i nhi p nh có kh n ng t ng t ng cách nhìn bén nh y n u không s không có c nh ng tác ph m c áo vì hình nh ch thoáng qua trong giây lát mà thôi H i H a òi h i ng i ngh s có kh n ng ghi nh n th t bén nh y ng i ngh s có c c m giác chân th t và b t bu c ph i ph i h p m u s c th t g n gàng nhanh chóng nh v y m i ghi l i c nh ng gi c a ánh sáng và nh ng n m tháng ngày và mùa Ng i ngh s c n có m t tâm h n nh y c m và trái tim rung ng tr c m i c nh v t Ngh Thu t là hài hòa hài hòa là làm sao cho gi ng nhau nh ng gì trái ng c và nh ng gì t ng t s c s c lo i ng nét xét theo ch s c c a tranh nh và tùy theo tác ng c a ánh sáng t t i s hòa h p vui t i yên t nh hay bu n bã Nh nh ng s c trái ng c là sáng và t i Nh ng s c lo i trái ng c m u chính và m u b túc Nh ng ng nét trái ng c ng th ng và ng góc th ng S c vui dùng ch s c sáng S c l ai vui dùng ch s c nóng Ð ng nét vui dùng nh ng ng ch y lên trên ng chân tr i S c yên t nh sáng và t i b ng nhau Ð ng nét yên t nh ng ngang b ng ng chân tr i S c bu n bã dùng ch s c t i

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1039&pid=87 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  u ích v h sinh thái trong môi tr ng thiên nhiên phong phú V p c a thiên nhiên nh m t kho tàng bí n y s c lôi cu n M i t ng quan gi a nhi p nh và thiên nhiên ã duy trì ni m am mê ngh nghi p Khi khám phá khía c nh này tôi t d n thân vào th thách gian nan trong nh ng cu c hành trình s n nh Và c m nh n trân quý v p y ý ngh a c a cu c s ng Ðêm ông Ch p ch n gi c ng X p xình nh ng chuy n tàu trên m t ng r y D n d p t ng h i còi êm ÐMH Xem ti p K 2 Ð ng M H nh Ngày hai Tinh m Chi c xe n c thâu êm trong parking c a khu tr m ngh V t v gi a nh ng âm thanh d n d p c a oàn tàu x p xình trên ga nh Gi c ng ng n v n d t d c m giác rã r i trên t ng t bào c th Nhi t 21 F Tôi lóng cóng d d m vào nhà v sinh trong giá l nh tinh s ng Tr i nhá nhem Chi c xe r i kh i parking ti n ra xa l kho ng h n n a d m r vào con ng t n Thung L ng G u Bear Vallley V i vã b a i m tâm u o i m y cu n nem n ng ông l nh l ng kh ng trôi xu ng th c qu n R i rác hàng xe u d c vài ng i ng lóng ngóng v h ng núi Khu n trú Bear Valley n m s n núi phía Ðông B c c thi t l p vào n m 1978 b o v ch ng qua êm cho i bàng Bald Eagle vào mùa ông Trong nh ng n m g n ây ã có n 300 chim i bàng trú n qua êm vùng này C quan qu n lý thiên nhiên r t quan tâm v s sinh t n loài chim i bàng Bald Eagle vì s i bàng ngày càng hi m i vài ti u bang n c M và có nguy c e d a tuy t ch ng Nh ng khu r ng vùng này ã lâu n m không b cháy h lo ng i s có nguy c cháy r ng và d n n thi t h i cho ch ng c a i bàng S gi i quy t t m th i là n b t cây r ng khô c và t r ng d i s tính toán và ki m soát Khu v c này không m c a ón khách ch có th quan sát t bên ngoài M t tr i n p né sau nh ng r ng núi Thoáng xa l m nh ng s i cánh i bàng nh p nhem trong kho ng sáng t i c a bóng núi D n r i rác túa bay t h ng núi phía Tây Hamaker Mountain Hai chúng tôi háo h c l n n nh ng a i m c a b y i bàng sau khi r i t n ki m m i Xe ti n sâu vào khu v c thung l ng Klamath Basin lòng vòng h n 10 d m trên con ng t B t ng th ng g p H ng trong màu n ng vàng óng Chi c u tr ng v i m vàng qu p n i b t trên s c lông nâu en Bên rãnh m ng l th nh ng v t bông c d i Ði m t nh dáng ng c a m t con i bàng Bald Eagle V oai phong c a con i bàng gi a thiên nhiên hoang dã p n nao lòng V oai phong c a i bàng Bald Eagle gi a thiên nhiên hoang dã Trong t m ng m c a hai tay s n nh Bald Eagle trông to l n nh m t con gà tây L p ló nh ng ng kính háo h c h ng t c a s xe Gió b n b t Se s t M y cái quai hàm khua l p c p Con i bàng tho t ch t xoay 180 h ng v nh ng ng kính r i b t ng v t cánh tr c v d t ch y dài th t v ng trên hai v m t ph ph c Chi c xe r rà L o x o ti ng á s i trên con ng t ngo n ngoèo M y c p m t láo liên quan sát c nh v t xung quanh Nháo nhác t ng àn v t túa bay v a khi ti ng ng c xe ti n g n mé con r ch Loài ng ng v t vùng Klamath Basin b s n b n nên r t nh y c m và nhát s ng i B t ch t Xe t ng t c trên con ng t Hào h ng trong m t pha r t u i theo hai con i bàng ang s i áp nh ng r ng cây thoáng xa Gi m t c Hai cái c ngóng lên ng n cây cao Tr m t thú v R i rác t ng b y i bàng u trên nh ng hàng cây tr i lá d c theo con r ch Hai tay s n nh r i xe háo h c kiên nh n quan sát S m ông N ng vàng óng M y con i bàng cong c r a lông trên nhánh cây tr tr i Lù ù dáng ng c a vài con i bàng v i m ng lông u nâu en juvenile sau 5 n m n giai o n tr ng thành lông u s i tr ng nh b lông tiêu bi u c a nh ng con Bald Eagle Thoáng ch c ti ng phành ph ch s i cánh c a nh ng con i bàng chuy n t cành sang cành Nh ng b c chân s c s o trên ám c lau m s ng tuy t ôi v d i chân tôi s ng t d n c m giác s tê bu t ôi bàn chân m y ngón tay cóng l nh d i làn gió ông se s t Ð i bàng trong t th t n công Hai cái c m i nh sau vài gi lóng ngóng lên m y ng n cây cao D c lui nh m m có kho ng h n 30 con Bald Eagle Vào gi a tháng Hai m i n m a i m này t p n p hàng ngàn du khách n tham d Ð i H i Ð i Bàng Bald Eagle Conference Klamath Falls Oregon Th i i m này là lúc t p trung s i bàng nhi u nh t trong n m có khi lên n c ngàn con Không m t pha action x y ra su t vài gi ng h B y i bàng l ng kh ng D ng nh ch a nh m c m c tiêu dù th th ng ti t ki m n ng l ng c n thi t cho s s n m i nh ng nh ng c p m t láo liên o quanh xoay u liên t c Bald Eagle s ng quanh n m vùng thung l ng Klamath và th ng l a ch n nh ng r ng g quanh thung l ng xây t vào xuân và ch ng mùa ông Th c n ch y u là cá vào mùa Xuân và Thu Nh ng tháng mùa ông còn l i i bàng s n tìm v t ng ng ho c nh ng loài chim l i n c b ch t b i nh ng nguyên nhân t nhiên nh b th ng b s n b n ho c tai n n b nh t t và d ch t ây là ngu n cung c p th c n d dàng c a i bàng th ng Bald Eagle ki m nh ng con v t ng ng b th ng ho c y u s n Trên th gi i có n 64 loài i bàng Bald Eagle powerful d ng mãnh nh t trên trái t có tên là Harpy Eagle ã b di t ch ng g n h t s ng khu r ng x Guyana Nam M Ð i bàng Harpy Eagle to l n th ng s n b t kh v n và m t s loài két khu r ng này Nh ng ng i th dân Indians có ngh s n b t nh ng loài két vùng này và bán v i giá ch 2 con vào th i i m y b o v ngu n thu nh p h ã s n gi t i bàng Harpy Eagle l y th t và lông Nh ng tài li u thu th p v gi ng i bàng hi m quý Harpy Eagle do hai nhà làm phim thiên nhiên nhi p nh gia ng i M Neil Rettig và Kim Hayes th c hi n ã c nhi u gi i th ng Emmy v phim t li u thiên nhiên H ã tr i qua cu c hành trình y kh nh c l n l i vào r ng sâu hi m nguy và s ng nhi u ngày trên c n chòi cây cách m t t h n 100 feet và m c nh ng trang ph c dày tránh b Bald Eagle t n công trong khi th c hi n nh ng th c phim t li u và ghi nh n nh ng hình nh v loài i bàng hi m quý Harpy Eagle M t tr i lên cao Vành v nh R ng r c nh ng âm thanh r n n t v bung c a nh ng t ng b ng á trên m t h hiu qu nh Thoáng ch c ti ng phành ph ch s i cánh c a nh ng con i bàng chuy n t cành sang cành Cóng l nh Tôi t m gi i lao b t th ng Máy s i xe m h t t c l c Nhi p nh gia Andy Nguy n v n kiên c ng v i ng kính bazooka d nh dàng gi a cái l nh se s t D n xu t hi n vài tay s n nh chuyên nghi p trang ph c lùm xùm nh dân b c c c Eskimo M t ng i nhi p nh gia a ph ng sôi n i k v i chúng tôi v lo t hình nh action ngo n m c ông ã ghi nh n c m t ngày tr c di n ra gi a 2 con i bàng và 2 con ó giành m i cùng r t u i v n v trên n n tr i Và r i g t gù h h r ng v i cú shot tuy t v i y dù r ng có ai c ng r t mãn nguy n Dù v i nh ng trang b d ng c nhi p nh chuyên nghi p ng kính tele nòng i bác t ch ng ng nhòm chim thú trông d d i cùng ph c s c r n ri h t bi t kích quân nh ng nh ng tay s n nh Wildlife chuyên nghi p v n luôn gi i h n v kho ng cách b i ng v t hoang dã r t nh y c m v i s có m t c a con ng i Chi u xu ng d n Hai tay s n nh h i h tìm ng n a i m khác T ranh gi i Oregon California r vào Indian Tom Lake Rd ngã ba kho ng 1 3 d m qu o trái vào ng Sheepy Creek Rd ngo n ngoèo 6 4 d m qu o trái góc ng Dorris Brownell Rd men theo ng vòng kho ng 2 7 d m và hàng lo t cua qu o n chóng m t trên con ng t quanh co r t d l c h ng H n n a ti ng ng h sau chúng tôi ã tìm n ch ng c a i bàng Bald Eagles sau m t ngày ki m n tr v n i ng lúc m t tr i l n Bald Eagle bi u t ng hùng m nh c a M Qu c qua ng kính c a NAG Andy Nguy n M c dù i bàng c n n i cung c p ngu n th c n nh ng m t ch trú n qua êm c ng óng vai trò r t quan tr ng Có 5 a i m ng c a Bald Eagle quanh vùng thung l ng này d a trên nh ng y u t chung Nh ng ch ngh này u g n ngu n th c n các ao h không b con ng i qu y r y có nh ng cành cây l n và c ng ch u ng s c n ng c a nhi u con i bàng có ít cành áp và bay i d dàng n m phía Ðông B c c a s n núi Khi c tránh gió i bàng b l nh nên c n ít th c n h n duy trì nhi t c th Nh ng t gió ông se s t th i d t nh ng tán cây r ng B y i bàng lui cui tìm ch ng r cánh trong giá l nh Tôi ngóng m t lên nh ng ng n cây cao ch t th ng c m v i b n n ng sinh t n c a loài ng v t S còn bao nhiêu loài v t t n t i trên trái t này khi giá tr thiên nhiên d n m t i Và con ng i v i nh ng v t vã trong cu c s ng s ch ng còn tâm h n th ng th c thiên nhiên Chi u nh t nh t Con ng t nh i d p hai c th m i nh su t o n ng tr ra M t ngày dài ong y c m xúc v i nh ng phút giây thú v c a cu c s ng Bóng t i d n loang gi a ng hoang hiu qu nh L loi qu t sáng c a ánh èn xe trên con ng t g p gh nh ÐMH ngu n Tr online Mùa ông i v h ng B c K 1 Ð ng M H nh Ð s n nh loài chim Cú Tuy t hai nhi p nh gia Ð ng M H nh và Andy Nguy n ã th c hi n m t cu c hành trình t Florida lái xe b ng qua nhi u ti u bang i và v h n b n ngàn b n tr m miles n mi n B c Canada n i mà th ng xuyên nh ng ngày d i 0 F M i quý c gi theo chân hai nhi p nh gia này trong lo t bài Mùa Ðông Ði Vê H ng B c Tác gi tr c Ph 24 c a m t góc ph Vi t Ph gi a ng Kh i hành t thành ph Orlando i d c theo chu i xa l I 75 Tôi luôn mang c m giác nôn nao và h i h p m i khi b t u chuy n i xa lâu ngày Xe r ra h ng xa l tôi nh th m See you in two weeks Orlando Là m t US citizen tôi có th t do lái xe i b t c n i nào trên toàn lãnh th Hoa K mà không chút hoang mang b trình xét gi y t B ng lái c ng chính là cái th c n c c Ð i s ng ã cho chúng tôi m t ngh nghi p mình yêu thích ó là làm m t nhà nhi p nh và luôn c rong ru i kh p ó ây Travel v i riêng tôi nh c m chìm trong nh ng c n m p v c nh quan thành ph con ng i và nh ng a danh ã khi n tôi luôn t l m th m mê m n và r i ho ch nh bi n gi c m c a riêng tôi thành hi n th c S h th ng xa l ch ng ch t c a thành ph Atlanta S ng Florida m t trung tâm du l ch c a nh ng snowbirds n t kh p th gi i danh t nói v nh ng ng i dân vùng l nh phía B c n Florida tránh l nh Tôi v n luôn t h i v m t cu c phiêu l u trái ng c v h ng B c không bi t mình s c g i là gì ây Và th c hi n m t cu c hành trình dài ngày b ng ng c b n bánh tôi luôn c n tr ng và t m v i checklist qu n áo l nh thermal underwear m len bao tay giày boot l i tuy t d ng c nhi p nh laptop passport er èn pin dao emergency kit b n bình x ng d tr n v t trái cây n c u ng gi i khát kh n lau m t lúc bu n ng v sinh cá nhân ki ng mát CD nh c m n g i Sau h n 3 gi ng h trên xa l xe ti n g n ranh gi i ti u bang Georgia th giác d n quen thu c v i c nh v t d c ng Tôi ch t nhiên nghe h n mình heo h t khi l ng ng m nh ng cánh ng hoang x xác t ng hàng cây tr tr i ng thinh l ng gi a ti t ông l nh l o N n tr i nh m t t m canvas vô hình loang l t ng m ng mây xám màu m nh t 7 pm Qua h n 5 ti ng ng h bó r trên gh ng i chúng tôi t p vào m t tr m x ng heo hút Ð y bình x ng giá 3 39 gallon thêm m t bình s cua Ð ng hành Andy tính toán l ch trình ngh ng i theo dung tích c a bình ch a x ng xe Chevy Impala ch a 17 gallons và theo kinh nghi m th c t thì có th ch y c 450 d m t c trung bình trên xa l 70 d m gi nên m i 6 ti ng ph i d ng l i x ng M n xe Dollar Rent a Car giá c ph i ch ng Trong nh ng chuy n i xa m n xe các d ch v luôn gi m b t s lo l ng v gi i h n kho ng cách lái xe unlimited mileage không b n tâm n v n x ng nh t b o trì và có th l a ch n các lo i xe theo ý mu n Ði u thú v là trong nh ng cu c hành trình dài ngày chúng tôi luôn hào h ng c th qua nhi u model x h p i m i trên th tr ng xe Andy luôn n o v i s l a ch n lo i xe ti t ki m x ng nh t Chi c 2012 Chevy Impala full size hao x ng ng c êm ái r ng rãi ch ch a hành lý và gh ng i tho i mái cho hai ng i ã t ng ch y xuyên bang v i lo i xe này nên chúng tôi khá hài lòng v i giá c v a túi ti n 400 2 tu n l c a d ch v Dollar Rent a Car Th i bu i kinh t eo xèo du l ch b ng xe khá phát tri n Qua th ng kê c a Câu L c B Giao Thông Hoa K tôi c bi t ch trong mùa L T n n m 2011 s ng i lái xe xuyên bang ã gia t ng kho ng 60 so v i nh ng n m tr c Tài x Andy Nguy n trên xa l I 75 Ngao du t do trên chi c xe con tôi luôn mang c m giác t nhiên tho i mái trong b pajama d u có nh n nh u và m c nhiên th ng th c nh ng món bò khô g i cu n xôi chè Lúc h ng chí thì h n nhiên gào hát theo m t ca khúc yêu thích Th c n v t và c mang theo ch ng h ph i dè d t v tr ng l ng ch a k n dàn ngh nhi p nh luôn chi m a s di n tích trên xe Th i ti t l nh dù nhu c u c a h bài ti t có c p thúc c ng ch ng m y khó kh n tìm m t WC d c ng Thành ph Atlanta v êm Ð n Atlanta ã g n gi a khuya Nhi t 64 F m a êm l t ph t l nh M t c gi c ng th ng lái xe vòng vèo trong m t h th ng xa l ch ng ch t d c ngang xéo xiên cong vòng r t d gây nh m l n cho khách ph ng xa hai chúng tôi c ng ã mày mò n c m t ph Vi t ông b c Atlanta Càng v êm quán xá càng im lìm Ðôi l khách v n lang thang gi a khu ph l và ch t vui m ng khi b t ng ki m c m t l quán v êm trên i l Buford Highway Ph 24 cái tên ã g i n s liên quan c a opening hours B c vào quán tôi nhìn cái b ng ch to t ng gi a l i vô Ð c bi t hôm nay có bánh xèo bún ch Hà N i nghe m lòng gi a nh ng ng ngàng xa l B ng ói m t ph ph c Tôi dán m t vào cái th c n Giá ph nh nhàng ch 6 95 m t tô Ð ng xa l m khi tôi m v m t tô ph nóng Trong ch c lát tô tái n m b c khói trên bàn Tôi l t m t trên a rau giá ch lèo tèo vài c ng rau qu h ng v ph d u ch ng m à nh ng c ng tr n an cái bao t ang có ph n n i lo n V a qua ranh gi i Tennessee chúng tôi t m d ng khu tr m ngh Chatanooga Vài ti ng ng h th giãn t chi r i ti p t c m t cu c hành trình nhi u d m tr ng H th ng xa l xuyên bang Interstate Freeway System n i li n h u nh t t c nh ng thành ph l n trên n c M và ã c b t u xây d ng t n m 1956 hoàn thành trong n m 1991 M i xa l u có nhi u tr m ngh rest areas cách nhau kho ng vài ch c d m ti n l i cho du khách ngh ng i tr m ngh v i nhi u ch u xe và nhà v sinh công c ng s ch s L trình dài trên xa l qua m t ti u bang m i b n s luôn g p tr m ngh u tiên th ng là Welcome Center tr m ti p ón du khách ngoài nh ng ti n nghi t i thi u còn có ti p tân ph c v cung c p nh ng thông tin c n thi t và b n h ng d n nh ng a i m Welcome Center th ng khá an toàn vì có nhân viên an ninh th ng tr c Tennessee Welcome Center M a v n r i tôi n m co ro trên b ng gh sau nghe âm thanh c a gi t êm r rích M a ánh th c trong tôi nh ng c m xúc sâu l ng b i h i Tôi yêu m a trong nh ng h a ph m c a Utagawa Hiroshige y cu ng n k bí M a ru tôi ng m t t i mùa Ðông trên d m tr ng i gió b i ÐMH Mùa ông i v h ng B c K 2 Tác gi bên c u biên gi i b c ngang sông Mississippi Bên c u biên gi i Tr i ch p cho ng hai l khách r i khu tr m ngh Chatanooga h ng ra xa l Tôi bó g i trên gh não b ang b t u tr ng thái linh ho t sau khi u ng g n tr n ly café ice latte Ðo n xa l I 24 n i li n gi a hai thành ph c a ti u bang Tennessee Chatanooga và Nashville Chúng tôi ang ghé ngang quê h ng c a ông Vua Nh c Rock Roll n i ti ng và n ti c r ã ch ng th vi ng th m c n nhà Graceland c a Elvis Memphis m t t gia có nhi u khách vi ng th m th nhì n c M sau Tòa B ch c c a t ng th ng Obama Tôi l c tìm cái CD m nghe l i ca khúc yêu thích Gi ng ca Elvis Presley tr m m say m da di t gi a êm v ng Are You Lonesome Tonight Do you miss me tonight Are you sorry we drifted apart http www youtube com watch v hRwDphZE05g Are You Lonesome Tonight ca khúc b t h c vi t b i Roy Turk Lou Handman vào n m 1926 Elvis ã thâu t i phòng thâu RCA thành ph Nashville vào tháng 4 n m 1960 Tôi ch t nhiên miên man suy t ng khi th ng th c âm h ng y hoài ni m c a b n nh c tình tuy t v i này Ðêm thênh thang Chi c Chevy Impala c hành trên xa l không èn M y cái a nh c CD replay hàng gi liên t c c m xúc tôi thay i theo t n s sóng âm lúc êm ru ng khi thì x p xình kích ng màng nh Xe ch y qua vùng quê heo hút c nh v t t nh t Tôi chú ý n m y cái b ng billboard d c ng qu ng cáo motel vùng này ch 29 êm ch t ng m ngh ai s là ng i thi t tha du l ch n cái ch n h m hiu này Bình x ng d n c n sau hàng gi trên xa l Chúng tôi d ng m t tr m x ng nh khu v c này giá x ng 3 45 m t gallon Th ng nh ng tr m x ng g n xa l luôn ti n l i nh ng giá x ng cao h n nh ng khu trong ph dù ch m i phút b t ti n nh ng chúng tôi có th tho i mái y bình x ng v i giá r h n vài ch c cent Du l ch ng xa i u b n quan tâm nh t là gì giá x ng d u Kinh t càng ph c h i thì giá c t i các tr m x ng có khuynh h ng càng gia t ng Chi phí trung bình qu c gia c a x ng h ng th ng regular unleaded gasoline nói riêng ã 8 cao h n trong n m nay hi n t i là 3 529 gallon theo AAA Dù nhu c u nhiên li u gi m i 10 dân M lái xe ít h n nh ng s ti n ph i chi cho x ng d u l i t ng h n Andy Nguy n m t tr m x ng Tennessee Tôi b c vào tr m x ng mua thêm vài món snack Andy nhanh nh n lau chùi m t ki ng xe g ng chi u h u và x ng Chúng tôi quen v i vi c lái xuyên bang trong êm nên vi c gi ki ng xe s ch không v t b n không b c n t m nhìn r t quan tr ng trong nguyên t c an toàn lái xe vì khi thi u ánh sáng m t tr i m t ng i nh n di n màu s c kém h n do ó th l c c n sáng g p ôi so v i nh ng ng i tr tu i Vi c lái xe ban êm ph thu c vào 90 kh n ng quan sát c a ng i c m tay lái Khi th giác ã quen v i bóng t i thì vi c t p trung quan sát c ng khá th th và i u thú v là chúng tôi không ph i c ng th ng gi a dòng xe c t p n p Ð ch ng ch i v i c n bu n ng gi a khuya b n có th kích thích não b b ng nh ng c m giác c ng th ng rùng r n khi t p trung nghe nh ng audio c truy n ma kinh d c a Nguy n Ng c Ng n Trên xa l m t c a hàng r ng l n bán pháo èn ch p sáng rùm tr i r t thu hút du khách Qua nh ng chuy n i inter states trong nhi u n m tr l i chúng tôi nh n xét r ng nh ng ti m bán pháo r t thông d ng các ti u bang nhà quê mi n trung và nam n c M Trong khi nh ng khu thành th nhi u ti u bang có lu t c m bán t pháo vì lý do an toàn nh ng vùng thôn quê ng tr ng không b nh h ng b i lu t này N u g p gi a ban ngày tôi c ng th ng tò mò ghé mua và t t i ch vài phong pháo th v n may hay mua v dành cho mùa T t Nguyên Ðán n m sau Tr i sáng d n T p ngang McDonald s tôi n p n ng l ng b ng 2 cái bánh táo n ng nh calories và 1 bình s a non fat Andy thì x c g n 2 cái hashbrowns khoai tây chiên Xe d n ti n lên cao tôi c m giác lùng bùng màng nh Khí áp và a th thay i su t chi u dài chuy n i t nh ng mi n ng b ng Florida Georgia lên n vùng i núi ch p chùng Dãy núi Appalachian Mountains l m trong màn s ng s m Ðây ch là m t u c a dãy núi ch y d c qua nhi u ti u bang mi n Ðông n c M và Canada i m cu i dãy á này Nova Scotia M t l n lái xe qua o n èo núi hi m tr West Virginia m a êm nh thác n c m t mù t m nhìn tôi m qu t n c t i a gi m t c xu ng ch 15mph ch m h n gi i h n t c 40 mph v n n m n p c m giác b tai n n D d m qua t ng cua qu o h n n a gi sau tôi nh nhõm thoát kh i c n giông c a vùng núi i hi m nghèo ó Downtown St Louis R ng sáng chúng tôi n St Louis và tìm vào khu downtown Andy g i St Louis là thành ph Thép vì n i này có r t nhi u c u s t c xây trong nhi u th p niên qua Downtown St Louis l m trong màn s ng mù m m ph cu i tu n th a th t khách vãng lai Chúng tôi tìm c parking trong khu ph c r i l i b n khu Riverfront c nh b sông Mississippi hùng v danh ti ng Tôi ng ch p hình bên c u biên gi i b t ngang dòng sông Mississippi M t ki n trúc hình vòng cung m i lúc m t l n d n trong t m m t s ng s ng m o trong màn s ng mù Tho t nhìn trông nh cây c u vòng thép kh ng l n hi n k bí gi a nh ng ám mây Ð ng M H nh d i chân c u vòng Thép T l gi a ng i và ki n trúc s Khó có th t ng t ng ây là m t k quan c a con ng i Gateway Arch m t ki n trúc tuy t p c ch n trong m t cu c thi v ki u cho ài t ng ni m vinh danh nh ng ng i tiên phong v mi n Tây M vào n m 1947 sau khi Ð Nh Th Chi n v a k t

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1038&pid=87 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  2012 by Loanguyen son Nguy n S n Photography Leave a comment Thu l i v trong tôi Posted on October 23 2012 by Loanguyen son Ð c hai ngày tr i Thu n ng p i lang thang ch p c m t ít nh Thu G i n các b n xem vào ngày cu i tu n Chúc các b n luôn vui kh e ón ch ngày vui m i Nguy n S n Germany Mu n xem hình l n h n xin b m vào hình 001 Thu l i v trong tôi Nguy n S n Photography Xin b m vào d i ây xem PPS hình và nghe nh c Lá r i trong chi u c a Nh c S Thanh Trang L i ca ng t ngào c a Ca S Tân H o s a chúng ta vào Thu PPS Thu lai ve trong toi 002 Thu l i v trong tôi Nguy n S n Photography 003 Thu l i v trong tôi Nguy n S n Photography 004 Thu l i v trong tôi Nguy n S n Photography 005 Thu l i v trong tôi Nguy n S n Photography 006 Thu l i v trong tôi Nguy n S n Photography 007 Thu l i v trong tôi Nguy n S n Photography 008 Thu l i v trong tôi Nguy n S n Photography 009 Thu l i v trong tôi Nguy n S n Photography 010 Thu l i v trong tôi Nguy n S n Photography 011 Thu l i v trong tôi Nguy n S n Photography 012 Thu l i v trong tôi Nguy n S n Photography 013 Thu l i v trong tôi Nguy n S n Photography

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1037&pid=87 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  nh ng thác n c p nh t trên th gi i nh ng tuy t tác vô giá mà t o hóa ã ban t ng cho nhân lo i Thác n c Helmcken t i British Columbia Canada h p h n b i v p nh ch n b ng lai Thác n c t i khu r ng Romania l i gây c m gia c thi ch thu b i v c áo c a t ng làn n c Thác Corkscrew t i Hocking Hills Ohio hi m tr v i nh ng vách á rêu xanh M t c nh t ng không th k v h n t i thác n c Geiranger Fjord Norway M t c m giác th t ly thu khi c ng i i di n v i thác n c hu ng vi t i r ng Dupont State phía B c Carolina V p xanh ngút ngàn t i thác n c Molokai Hawaii V p c a thác n c t i công viên Plitvice National Park Croatia khi ch p t trên cao Thác Proxy Oregon v i v p huy n tho i Màu tr ng c a thác n c t i Skogafoss Iceland hòa quy n tuy t i v i cánh ng hoa vàng phía d i Thác n c Pearl Waterfall d d i m nh m ni m t hào c a t n c Trung Hoa Thác Victoria t i Châu Phi c liên t ng nh ph n kem tr ng c a chi c bánh ng t kh ng l b c t ôi Dòng ch y c a m t thác n c t i Gorge Cullowhee NC c ng ã c nhi

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1036&pid=87 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  C H S C Website Liên H S truy c p 6350824 announce Login Form Username Password Dang ky Ngo n m c nh ng Thiên ng H gi i SUE CONG 10 27 12 D i ng kính tài ba c a các nhi p nh gia chúng ta hãy cùng ng m nh ng b c nh tuy t v i v thiên nhiên Nh ng gi ng tr i t nhiên c hình thành hang ng x p t ng Devetashkata Bulgaria Ben Bulben vách núi tho i xanh ng t khu v c Sligo Ireland trong m t bu i chi u n ng nh Thác n c xuyên sâu d i lòng núi Baatara Gorge t i Lebanon Công viên Qu c gia Abel Tasman New Zealand nh c v lên b i r ng xanh cát tr ng và bi n trong Thiên ng có th c bãi bi n Myrtos Kefalonia Hy L p H n c x p t ng thung l ng Huanlun T Xuyên Trung Qu c M t khu v n màu s c lâu ài Prague Prague C ng hòa Czech M i Neist Ð o Skye thu

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1034&pid=87 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  By Nguy n S n Las Vegas 07 By Nguy n S n Las Vegas 08 By Nguy n S n Las Vegas 09 By Nguy n S n Las Vegas10 By Nguy n S n Arizona 01 By Nguy n S n Arizona 02 By Nguy n S n Arizona 03 By Nguy n S n Arizona 04 By Nguy n S n Arizona 05 By Nguy n S n Grand Canyon 01 By Nguy n S n Grand Canyon 03 By Nguy n S n Grand Canyon 04 Compositing By Nguy n S n Grand Canyon 05 By Nguy n S n Hollywood 01 By Nguy n S n Hollywood 02 By Nguy n S n Hollywood 03 By Nguy n S n San Francisco 01 By Nguy n S n San Francisco 02 By Nguy n S n San Francisco 03 By Nguy n S n San Francisco 04 By Nguy n S n San Francisco 05 By Nguy n S n San Francisco 06 By Nguy n S n Riêng hình này Ch p cách 4 n m v tr c 2 Comments PPS Chi u bi n v ng Posted on October 5 2012 by Loanguyen son Bi n Hawaii Xin b m d i ây vào xem PPS Nh c và hình Chieu Bien Vang Thanh Trang Nh ng ngày Trên bi n Hawaii Ð o O ahu và Maui Vào nh ng bu i sáng s m trên bi n Waikiki Hawaii tôi th ng hay lang thang trên bi n v ng Cái thú c a ng i s n nh là ch ó nó không gi ng ai cã vì m i ng i v n còn chìm trong gi c ng còn ru mình trong m ng m Thì mình

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1031&pid=87 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  nh này nh Nh ng bây gi ít nh t mình c ng có th t m quên trong giây phút t t c nh ng khó kh n nh ng t t b t nh ng phi n mu n tr l i th a xa x a còn nhi u m ng c Chúc các B n m t cu i tu n th t tr n v n bên nh ng ng i th ng yêu Qu nhGiao L c vào ch n b ng lai c a s c tím h ng S a d ng s c màu c a thiên nhiên không ch t o ra v tr trung t i mát c a màu l c v hi n hòa thanh bình c a màu xanh hay v r c r n ng nàn c a màu S c tím m ch t th c ng kh c h a lên nh ng b c tranh thiên nhiên p nh trên thiên ng hay trong truy n c tích M t màu tím ngát tr i dài m t khu v n Nh t B n khung c nh p nh trên thiên ng C c quang tím h ng m t trong nh ng hi n t ng thiên nhiên p nh t trên th gi i M t kho nh kh c hoàng hôn r c trong s c tím M t con ng an k t b ng hoa tím n i t ch c ám c i lý t ng cho nh ng c p tình nhân Cánh ng hoa tím tr i dài n t n chân tr i S c tím h ng nh t c a hoa sakura luôn c xem là nét p tình t

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1026&pid=87 (2016-04-29)
  Open archived version from archive •