archive-org.com » ORG » V » VNUSPA.ORG

Total: 366

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  trò NAG L i Di n Ðàm mi t mài 5 n m t i tr ng nh c khoa àn dây Ai c ng t ng cung b c âm thanh a anh vào nghi p nh c Nh ng anh l i ti p t c 5 n m h c H i ho t i tr ng M Thu t R i ai c ng t ng nghi p c a anh s là nh ng gì anh h c Nh ng ch p nh là t t c v i anh Thích ch p nh t nh 2 Tác ph m Ngh sông n c 3 Tác ph m Xe p th 4 Tác ph m Phút gi i lao 5 Tác ph m dáng nhà nông 6 Tác ph m Ðôi nam n và Ô Quan Ch ng 7 Tác ph m Chia s 8 Tác ph m H sinh thái 9 Tác ph m C nh quê 10 Tác ph m Trâu 11 Tác ph m H G m 12 Tác ph m C t tóc nh c a anh L i Di n Ðàm luôn h ng v c i ngu n th m m b n s c dân t c tác ph m giàu tính sáng t o ph n ánh chân th c cu c s ng b ng nh ng hình t ng i n hình c khái quát trong m t b c c n gi n v ng v t o hình nh ng ng nét tinh t t o c m giác thích thú và lay ng tình c m c a ông o ng i yêu nh m t chi c gi ng th i hình bán nguy t p nh trong ca dao ngôi th y ình mái y rêu phong m c gi a ao sen vùng S n Nam H Xem nh mà nh còn nghe th y âu ó ti ng hát v n nh ng êm h i làng r ng xoan ào hoa r ng tím ng quê nh níu kéo nh ng b c chân trong chi u v i và nh ng bà nh ng ch vùng bi n quê ông i thúng trên u thay ôi quang gánh m i mi t trên ng xa ã tr thành nh ng hình t ng nhi p nh mà anh dày công v b ng ánh sáng th ánh sáng làm mê m ng i xem M i l n liên l c v i anh mình l i có tin anh ang i ch p nh ây ó tr i h n mình vào nh ng kho nh kh c b t ch t r i th i bùng lên trong lòng ng i xem ng n l a c a tình yêu quê h ng và nh ng k ni m p v m t th i xa v ng Xem nh c a anh ch

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1102&pid=88 (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  Password Dang ky Nhi p nh Gia Tr n Phong C VN USPA Lê Ng c Minh gi i thi u 07 23 08 Nhi p nh gia Tr n Phong C sinh n m 1908 t i qu n H ng Hoàng Tri u Châu t nh Qu ng Ðông Trung Qu c Vì lý do phiên âm ti ng Hoa khác nhau ông th ng c bi t n d i các tên nh Tr n Ph ng Khiêu ho c Tr n Ph ng ho c Tchen Fong Ku ho c Tchen Fung Kou Ông cùng gia ình nh c t i Ch L n Vi t Nam t 1937 Hình nh ông ch p t i Hoa Nam tr c khi ng C ng s n Trung Qu c chi m Hoa l c n m 1949 th ng c nhi u ti m n c a ng i Hoa t i Sài Gòn Ch L n tìm mua treo trong ti m t ng nh quê h ng Ông tham d các cu c Tri n lãm nh Ngh thu t t ch c l n u tiên t i Hà N i n m 1952 và các n m sau 1953 1954 và sau này t i Sài Gòn 1957 Ông a thích ph tích Ð Thiên Ð Thích Angkor Wat Cambodge và ông ã n ó 13 l n có l n vài ba ngày có l n ông c tháng l n chót là kho ng gi a th p niên 1960 Nh ng hình nh ông thu c v ph tích này t ng i còn lành l n h n hình nh mà ta th y ngày nay b tàn phá tan hoang sau bao nhiêu n m chi n

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=218&pid=88 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  Trung Hoa n m 1929 t th t i San Francisco n m 2004 Ông sang Vi t Nam n m 1932 l n lên t i Ch L n h c v h i h a v i h a s Cheong Kwen Cho và h c nhi p nh v i nhi p nh gia Tchen Fong Ku Tr n Phong C Ông nguyên là ch nhân ti m nh Xuân Ði n 67 ng Ký Con Sài Gòn Ông v t biên n M n m 1981 gia s n em theo là m y nghìn âm b n ông ch p t i Vi t Nam t tr c 1975 Nhi p nh gia Ð n H ng Oai sinh ho t cùng h i nh Tinh Võ t 1973 v sau sinh ho t cùng h i nh Ngh a An Ch L n G n nh h u h t nh c a ông thu c v th lo i nh ch p ghép có ngh a là m i t m nh c a ông là s k t h p c a nhi u âm b n khác nhau phóng lên m t t m gi y nh thành ra g n nh không ai có th tìm th y c nh th t ngoài i gi ng nh nh c a ông Th lo i nh này do ông Long Chin San Lang T nh S n m t nhi p nh gia Ðài Loan kh i tác u th p niên 50 Nhi p nh gia Ð n H ng Oai t ng tri n lãm nh nhi u l n t i Vi t Nam và t i M t ng h ng d n nh ng l p

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=217&pid=88 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM Bài c C H S C Website Liên H S truy c p 6350852 announce Login Form Username Password Dang ky Nhi p nh gia Nguy n Vi t Lâm VN USPA Lê Ng c Minh gi i thi u 07 18 08 Là thành viên Ban Ch p hành H i nh Thông Xanh t i Portland Oregon nhi p nh gia Nguy n Vi t Lâm ng th i là thành viên Ban Gi ng hu n c a nh ng l p nhi p nh do H i t ch c trong th i gian qua Anh ã t ng tri n lãm nh nhi u l n t i Oregon c bi t là vào nh ng d p L T t v i c ng ng Nh ng ngày cu i tu n anh th ng cùng chi c moto rong ru i vùng b bi n

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=212&pid=88 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM Bài c C H S C Website Liên H S truy c p 6350853 announce Login Form Username Password Dang ky Nhi p nh Gia Cao Ng c Hoàng Phi VN USPA Lê Ng c Minh gi i thi u 07 16 08 N nhi p nh gia CAO NG C HOÀNG PHI c ng t i Portland Oregon Ch ã t ng sinh ho t nhi p nh trên 10 n m và nhi u l n tri n lãm nh cùng c ng ng nhi p nh Vi t Nam t i Portland trong nh ng d p L T t Quê h ng t i vùng ng b ng sông C u Long ch th ng v th m quê nhà và thu vào ng kính nh ng sinh ho t th ng ngày c a dân chúng th nh tho ng ch c ng ghé lên cao nguyên n i ã có l n

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=210&pid=88 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  t t khi còn nh Vào th p niên 60 NÐCung ã có nh ng bài bình lu n v kinh t chính tr nhi p nh c ng nh phóng s trên các t báo Chính Lu n Ngôn Lu n K ch nh Sinh Viên v v t i Sàigòn 1975 NÐCung ã c ng tác v i Linh m c Nh t cho t báo Vi t t i Virginia sau ó v i các Tu n báo Nguy t san Dân Chúa Nhân Ch ng Quê H ng T C ng Tay Ph i Ngày Nay Tuy nhiên Nhi p nh có l v n là m i am mê nh t NÐCung b t u ch i nh t khi còn h c Chu V n An và quan ni m ây là m t thú tao nhã nh nh ng b môn khác trong v n h c ngh thu t H a Th V n Nh c T 1975 nh c a NÐCung ã là bìa c a nh ng Tu n báo Nguy t san V n Ngh Ti n Phong T C ng Nhân Ch ng Ð i Ð t N c Tôi Sàigòn Nh Ch ng Nhân Công Giáo Th i Ði m Công Giáo và ph b n t p Th Tình c a Du T Lê Tuy n t p Nhìn xu ng Cu c Ð ì c a Quyên Di hình bìa cho t p th Swimming The Quicksand c a Arthur Winslow do Xlibris Corp xu t b n v v C ng trong th i gian trên NÐCung ã góp m t trong nhi u phòng tri n lãm ngh thu t Vi t Nam Quê H ng Ngàn Ð ì v i h a

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=202&pid=88 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  Bài c C H S C Website Liên H S truy c p 6350855 announce Login Form Username Password Dang ky Nhi p nh Gia Hòang Qu c Tu n VN USPA 06 11 08 Hoàng Qu c Tu n sinh n m 1958 t i Saigon Anh làm t nhi p nh gia tr xu t thân t môi tr ng s ph m Tính n n m 2008 anh ã h n 28 n m hành ngh nhi p nh Trong các cu c thi nh qu c n i qu c ng ai anh ã t h n 200 gi i th ng g m 01 gi i th ng l n t i JAPAN có 45 gi i Vàng và nhi u gi i khác kh p th gi i C u thành viên Ban Ch Nhi m CLB Nhi p nh Gia Ð nh 03 n m li n a CLB này at hai Cúp Vàng Tòan N ng m t huy ch ng Vàng t i ÁO Nhi p nh gia Hoàng Qu c Tu n ã c nhi u tr ng Ð i H c t i Saigon m i gi ng v

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=157&pid=88 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM Bài c C H S C Website Liên H S truy c p 6350856 announce Login Form Username Password Dang ky Nhi p nh Gia Mary Nguy n 1 VN USPA Lê Ng c Minh gi i thi u 06 07 08 N nhi p nh gia Mary Nguy n Nguy n Th N i là thành viên Ban Ch p hành H i nh Thông Xanh t i Portland Oregon Ch là ng i i nhi u ch p nhi u và th ng c thân h u bi t n nh là ng i ã t ng d m nát các a i m s n nh kh p mi n Tây n c M B c chân s n hình n m 2007 a ch t i Cambodia N i ây ch ã thu vào ng

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=143&pid=88 (2016-04-29)
  Open archived version from archive



 •