archive-org.com » ORG » V » VNUSPA.ORG

Total: 366

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM Bài c C H S C

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1183&pid=122 (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  p nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM Bài c

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1182&pid=122 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  L ch S Nhi p nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1181&pid=122 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  T c Thông Báo L ch S Nhi p nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1175&pid=122 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  ch t M y hôm sau thì cô c ch ng em v M Hai tháng sau tôi có vi c qua M và ghé th m cô t i nhà Bây gi thì tóc ã m c l i khá dài che h t ph n s b c a Nhan s c ã c ph c h i tr l i m t ng i àn bà duyên dáng ho t bát Cô k l i cho m i ng i nghe v chuy n tai n n và cô nói Tr c khi lên bàn m mình ngh ch c n c s ng là và s không bao gi òi h i b t c m t i u gì khác Hôm sau tôi theo cô b n n phòng khám b nh c a m t bác s c gi i thi u cô tái khám Cô b n b c vào phòng t i c i chào h i và t p h s b nh lý c a cô lên bàn V bác s c qua h s và h i cô Th bây gi b nh nhân b m u ang âu Cô b n có h i ng c nhiên nh ng sau ó hi u ra cô tr l i Chính là tôi V bác s tr n m t nhìn cô ch nói c m t câu Không th t ng t ng c n u th thì qu là m t phép l Sau khi khám l i v t th ng h i cô nhi u i u bác s cho bi t tình tr ng s c kh e hoàn toàn bình th ng và b o cô ký vào m t gi y t gì ó Cô c m bút nh ng thay vì ký vào ch ã có ánh d u s n thì cô ký l ch m y phân vào phía d i Bác s c i b o Ð y là i u duy nh t còn sót l i mà cô c n ph i ch a và cho cô m t cái h n khác Cô b n tôi ra v v i nh ng nét b n kho n hi n ra trên m t Tôi an i và nh c l i l i cô nói sau khi t nh d y mi n c s ng mà thôi Cô tr l i Lúc ó thì ngh nh th th t nh ng khi c s ng r i thì mu n nh ng i u t t h n mình ngh con ng i ch c ai c ng th hình minh h a Ðúng Con ng i ai c ng th Nh ng cái m c c a cô bây gi ch là mong nh n c m t cái cô ã có t tr c và ã ánh m t Cô ch mong c

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1174&pid=87 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  Nhi p nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM Bài

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1173&pid=91 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  T c Thông Báo L ch S Nhi p nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1172&pid=122 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  ch n B n ang s d ng Adjustment Layer thì ph n tô màu en xem nh không có áp d ng phép hi u ch nh N u tô màu xám m c che ch n theo m c xám ví d màu xám 128 thì che ch n 50 Cách t o Layer Mask B ng cách nh n vào bi u t ng Add layer mask b ng layers ta t o ra c Layer Mask Cách t o ra Layer Mask âm b n mask màu en Gi phím Alt và click vào bi u t ng Add layer mask b ng layers ta t o ra c Layer Mask âm b n mask màu en B n c ng có th i t Mask màu tr ng sang en b ng cách nh n t h p phím Ctrl I Và ng c l i Cách s d ng Layer Mask Ch c r ng Mask ang c kích ho t click vào Mask ta có th s d ng b t c công c t o hình Brush Type Gradient v lên Mask N u Mask ang màu tr ng và ph n tô v là màu en Thì ph n tô v màu en coi nh b xóa và có th nhìn xuyên qua c N u s d ng Adjustment Layer thì ph n tô màu en xem nh không có áp d ng phép hi u ch nh Liên k t Layer và Mask Layer và Mask là 2 ph n c l p nhau M c nh nó s c liên k t b ng bi u t ng linked n m gi a Layer và Mask N u Layer c di chuy n nó s kéo Mask di chuy n theo B ng cách click vào bi u t ng linked n m gi a Layer và Mask Ta có th t m th i ng ng kích ho t liên k t Ta có th di chuy n Mask và Layer c l p nhau T m th i không s d ng Mask Ð t m th i disable Mask ta gi phím shift và click vào Mask Ð kích ho t tr l i ta c ng làm t ng t Xóa Mask Ð n gi n ch click vào Mask và kéo vào thùng rác M t h p tho i xu t hi n cho các quy n l a ch n N u ch n Apply Mask s c xóa và layer s thay i nh hi n th hi n hành N u ch n Discard phiên b n photoshop m i là Delete Mask s c xóa và layer s hi n th nh lúc ch a áp d ng Mask N u ch n Cancel B qua tác ho t xóa Mask Hi n th Mask Mask n m c nh layer nh 1 thumnail ôi khi quá nh

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=916&pid=110 (2016-04-29)
  Open archived version from archive •